bezoek aan het postkantoor in K1Afiguur naleggen in K1A