• download hier het pdf bestand

  Eerste trimester
   Donderdag 27 augustus: Kennismakingsmoment van 17.30 uur tot 18.30 uur
   Dinsdag 1 september: 1 ste schooldag
   Maandag 7 september: Infoavond voor alle klassen van het centrum
   Donderdag 10 september: Infoavond voor alle klassen van de wijkschool
   Woensdag 23 september: Pedagogische studiedag, geen school voor de
  kleuters
   Vrijdag 2 oktober: Facultatieve verlofdag
   Vrijdag 16 oktober: Schoolfotograaf voor klasfoto’s en individuele foto’s
   Donderdag 29 oktober: Kennismakingsmoment voor de instappers van
  9 november van 15.35 uur tot 16.00 uur
   Van 2 november tot en met 8 november: herfstvakantie
   Maandag 9 november: Instapdag
   Woensdag 11 november: Wapenstilstand, verlof
   Woensdag 2 december: Pedagogische studiedag, geen school voor de
  kleuters
   Vrijdag 4 december: Sinterklaasfeest
   Vrijdag 11 december: Kerstmarkt (onder voorbehoud)
   Donderdag 17 december: Kennismakingsmoment voor de instappers van
  4 januari van 15.35 uur tot 16.00 uur
   Van 21 december tot en met 3 januari: Kerstvakantie

  Tweede trimester
   Maandag 4 januari: Instapdag
   Maandag 25 januari: Facultatieve verlofdag
   Donderdag 28 januari: Kennismakingsmoment voor de instappers van
  1 februari en van 22 februari van 15.35 uur tot 16 uur
   Maandag 1 februari: Instapdag
   Dinsdag 2 februari: Infomoment instappers geboortejaar 2019 om 19 uur
   Woensdag 10 februari: Carnaval
   Van 15 februari tot 21 februari: Krokusvakantie
   Maandag 22 februari: Instapdag
   Woensdag 3 maart: Pedagogische studiedag, geen school voor de
  kleuters
   Donderdag 1 april: Kennismakingsmoment voor de instappers van 19 april
  van 15.35 uur tot 16.00 uur
   Van 5 april tot en met 18 april: paasvakantie

  Derde trimester
   Maandag 19 april: Instapdag

   Dinsdag 11 mei: Kennismakingsmoment voor de instappers van 17 mei van
  15.35 uur tot 16.00 uur
   Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag: verlof
   Vrijdag 14 mei: Brugdag: verlof
   Maandag 17 mei: Instapdag
   Maandag 24 mei: Pinkstermaandag: verlof
   Zaterdag 5 juni: Schoolfeest
   Vrijdag 25 juni: Proclamatie voor onze derde kleuterklassen om 13.30 uur
   Woensdag 30 juni: Laatste schooldag