• Zorg in onze kleuterschool

  In onze school is er een zorgcoördinator en een zorgjuf.

  De zorgcoördinator is Liesbeth Goolaerts .

  Zij werkt zowel op het niveau van de school, de leerkracht als op het niveau van de kinderen.

  Ze observeert, organiseert overleg, neemt contact op met het CLB (= centrum voor leerlingenbegeleiding) en extra hulpverleners. Ze overlegt met de directie en de leerkrachten.

  De zorgjuffen zijn Juf Ilse en Juf Ellen

  Samen met de coördinator begeleiden ze kleuters bij sterktes of moeilijkheden . (individueel of in groep).

   

  Uiteraard ben je als ouder steeds heel erg welkom met je vragen.

  Samen zoeken we naar een gepaste oplossing!

   

  Groetjes!

  Het zorgteam

   

 • Contacteer ons zorgteam